Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 17.11.2017 r. do Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie odmowy przez Pana Piotr Regieca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu zwrotu kosztów podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych.

Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te,od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych w dn. 10.04.2017 roku pismem nr: KRiR/JM/377/2017 zwróciła się Ministra Rolnictwa m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych powoływanych przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. W dniu 9 maja 2017 roku Minister Rolnictwa zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży.

Zarząd DIR z wielkim zdumienie przyjął informację, jaką przedstawił w dniu 09.11.2017r. Dyrektor Krajowego Ośrodka we Wrocławiu, który poinformował naszą Izbę, że w budżecie KOWR na 2017 rok nie zarezerwowano środków finansowych na ten cel, w związku z czym Dyrektor nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych.

W świetle odpowiedzi udzielonej przez wrocławski Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Pana Ministra o wyjaśnienie, czy uległo zmianie dotychczasowe stanowisko Ministra Rolnictwa w zakresie zwrotu kosztów podróży członkom komisji przetargowych reprezentującym organizacje rolnicze, czy też to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykonuje jego dyspozycji w tej kwestii. Zwróciliśmy się z pytaniem czy w świetle opinii przedstawionej przez Oddział we Wrocławiu należy uznać, że we wszystkich Oddziałach KOWR z powodu niedopatrzenia, bądź złej organizacji nie zarezerwowano środków finansowych na ten cel, czy z taką sytuacją mamy do czynienia tylko na Dolnym Śląsku.

W dniu 06.12.2017r. Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformowała naszą Izbę, że jego stanowisko, w tej sprawie wyrażone w piśmie z dnia 9.05.2017r i 29.06.2017r. nie uległo zmianie. Jednocześnie przekazał wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej do Pana Witolda Strobla Dyrektora Generalnego KOWR do rozpatrzenia. Zarząd oczekuje na pisemną informację od Dyrektora Witolda Strobla, czy KOWR będzie zwracał koszty podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych.

PISMA

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-03-19
USD 3,4341 +0,37%
EUR 4,2176 +0,03%
CHF 3,6009 -0,05%
GBP 4,7982 +0,43%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol