Na wniosek Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w skład komisji przetargowych mogą wejść osoby reprezentujące społeczno-zawodowe organizacje rolnicze (np. izby rolnicze, związki zawodowe i rolnicze, organizacje zrzeszające dzierżawców i producentów rolnych). Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dn. 10.04.2017 roku pismem nr: KRiR/JM/377/2017 zwróciła się Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych powoływanych przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie znak: GZ.sp.073.91.2017 zawarło jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży.

W oparciu o to stanowisko Ministra Rolnictwa Pani Irena Błaszczyk ówczesna Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 20.07.2017 r. skierowała pismo do wszystkich Dyrektorów Oddziałów Terenowych, w którym poinformowała, że Agencja powinna zwracać koszty podróży członkom komisji przetargowych, będących przedstawicielami czynnika społecznego. Prezes ANR wydała również dyspozycję, aby o powyższych ustaleniach powiadomić członków Terenowych Rad Społecznych, działających przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych.

Z uwagi na fakt, że ostatnie posiedzenie Terenowej Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze ANR (obecnie KOWR) we Wrocławiu odbyło się w dniu 28.06.2017 roku, a więc przed podjęciem decyzji przez Prezesa ANR o zwrocie kosztów podróży członkom komisji przetargowych, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pismem z dnia 17.10.2017 r. poprosił Dyrektora KOWR Pana Piotra Regieca o potwierdzenie czy dotychczasowe stanowisko prezentowane przez ANR w powyższym zakresie nie uległo zmianie. Zarząd poprosił również o przedstawienie procedury zwrotu kosztów podróży osobom wskazanym przez Dolnośląską Izbę Rolniczą – członka Terenowej Rady Społecznej, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. Pozwoli to Izbie na przekazanie osobom biorącym udział w pracach komisji pełnej informacji w przedmiotowym zakresie.

ODPOWIEDŹ NA PISMO

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli