Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 roku. Postulat Zarządu DIR dotyczy w szczególności myśliwych wykonujących polowania na terenie naszego województwa.

Powodem tak rygorystycznego rozporządzenia jest odbywająca się w tych dniach Igrzyska Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. W naszej ocenie zakaz polowań, a nawet przewożenia broni w sposób znaczący przyczyni sie do zwiększenia poziomu szkód łowieckich i zakłóci możliwość pozyskiwania zwierzyny łownej. Jest to okres, kiedy w naszym województwie zbiera się między innymi rzepaki, które są miejscem żerowania dzika. Brak możliwości pozyskiwania zwierzyny, a w efekcie ograniczony zakres redukcji, stwarza zagrożenie między innymi przenoszenia afrykańskiego pomoru świń. Chorobę stwierdzono ostatnio na terenie Czech w odległości 90 km od granicy z naszym krajem.

 

Odpowiedź na pismo

W nawiązaniu do pisma 7 lipcar 2017 r., sygn. DIR/1072/2017, w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (Dz. U. poz. 1280), przedstawiam poniżej stanowisko w sprawie.

Wniosek o wprowadzenie zakazu noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., złożył w piśmie z 25 maja 2017 r., sygn. BZ-ZKSO.68.42.2017.JCZ, Pan Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski. Przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Główną Policji oraz Biuro Ochrony Rządu, jako mogący przyczynić się do poprawy porządku publicznego.

W odniesieniu do kwestii możliwego zakłócenia przez przedmiotowy zakaz możliwości odstrzału redukcyjnego zwierzyny łownej, należy wskazać, że okresy polowań zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. poz. 459, z późn. zm.). Analiza przedmiotowego aktu wykonawczego wskazuje, że wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa dolnośląskiego w ww. terminie nie ograniczy w istotny sposób możliwości odstrzału zwierzyny wyrządzającej szkody w uprawach i płodach rolnych, ponieważ przedmiotowy zakaz ma charakter tymczasowy i dotyczy okresu ok. 2 tygodni, natomiast większość okresów polowań w wymienionych w rozporządzeniu w ogóle nie dotyczy miesiąca lipca lub dotyczy okresów wynoszących przynajmniej kilka miesięcy, co umożliwia przesunięcie daty planowanego polowania.

Ponadto należy zaznaczyć ochrona przed szkodami łowieckimi może przybierać również inne formy niż odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej (np. tworzenie pasów zaporowych czy zapewnienie dodatkowej karmy).

Departament Porządku Publicznego dostrzega niedogodności mogące wystąpić w związku z obowiązywaniem przedmiotowego zakazu. Wydaje się jednak, że podjęcie odpowiednich działań organizacyjno-logistycznych (np. odbycie polowania we wcześniejszym terminie) może pozwolić na rozwiązanie problemów sygnalizowanych w ww. piśmie.

Należy podkreślić, że z uwagi na rangę takiego wydarzenia jak Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017, oraz potencjalne zagrożenia związane z aktywnością terrorystyczną w Europie, służby nadzorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji są zobligowane do dołożenia najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tych wydarzeń. Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym stanowi istotny element przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu i czasie organizacji przedmiotowej imprezy.

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli