Ponownie pytamy KOWR o dzierżawy

W nawiązaniu do naszego pisma nr L.Dz.DIR/1415/2017 z dn. 20.09.2017r. i odpowiedzi udzielonej przez KOWR we Wrocławiu pismem nr: WRO.WKUR.4201.267.2017.BD.3 z dn. 06.11.2017r (data wpływu 13.11.2017r.) Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej poinformował Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu, że w dalszym ciągu oczekuje na udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania postawione w naszym piśmie z 20 września br. Pomimo upływu miesiąca do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie postawione przez nasz pytania. 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej oczekuje, że uzyska od Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu odpowiedź na wszystkie przez nas postawione pytania. Praktycznie podczas każdego spotkania z rolnikami kierowane są pod naszym adresem pytania dotyczące zakresu działalności Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu. Bardzo często – jak to miało miejsce na V Forum Rolniczym Powiatu Górowskiego – w spotkaniach nie uczestniczą zaproszeni przedstawiciele Ośrodka i pytania stawiane przez rolników pozostają bez odpowiedzi. Samorząd rolniczy potrzebuje dla bieżącej działalności rzetelnej i pełnej informacji o aktualnej sytuacji w zakresie gruntów rolnych będących w zasobie WRSP.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu do dnia dzisiejszego nie udzielił informacji w następującym zakresie:

1. Jaka powierzchni gruntów nierozdysponowanych o powierzchni do 0,30 ha (w ujęciu ilościowym i jakościowym), pozostaje w dyspozycji KOWR w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.KOWR we Wrocławiu dotychczas udzielił informacji o gruntach nierozdysponowanych z podziałem na dwie grupy obszarowe: działki o powierzchni od 0,3 ha do 2 ha i działki o powierzchni powyżej 2 ha. Jednocześnie Zarząd prosi o informację, co miało na celu wprowadzenie przez OT podziału na takie grupy obszarowe i dlaczego, w związku z takim podziałem, w udzielonej nam w dn. 06.11.2017r. odpowiedzi Oddział we Wrocławiu nie przedstawił informacji o gruntach nierozdysponowanych o powierzchni do 0,3 ha.

Czytaj więcej...

Zwolnienia z czynszu dzierżawnego przez KOWR

Zarząd DIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyjaśnienie, dlaczego we wrocławskim Oddziale KOWR okresowe zwolnienie z czynszu dzierżawnego, w przypadku odłogowania gruntów jest stosowane w sposób incydentalny. W naszej opinii, zastosowanie przez KOWR zgodnego z prawem wsparcia w postaci czasowego zwolnienia z opłat czynszowych stanowić będzie istotne wsparcie rozwoju gospodarstw rodzinnych i w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich konkurencyjności. Jednocześnie mienie Skarbu Państwa, którym zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w okresie zastosowanej ulgi będzie przywracane do właściwej kultury rolnej, a zatem będzie spełniane jedno z zadań ustawowych nałożonych na KOWR, tj. tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa Uważa Że Należy Zwracać Koszty Podróży Osobom Reprezentującym Organizacje Rolnicze W Pracach Komisji Przetargowych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 17.11.2017 r. do Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie odmowy przez Pana Piotr Regieca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu zwrotu kosztów podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych. 

Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te,od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych w dn. 10.04.2017 roku pismem nr: KRiR/JM/377/2017 zwróciła się Ministra Rolnictwa m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych powoływanych przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. W dniu 9 maja 2017 roku Minister Rolnictwa zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży. 

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa Interweniuje W/S Paraliżu KOWR we Wrocławiu W Zakresie Wydawania Decyzji O Zgodzie Na Nabycie Nieruchomości

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 17.11.2017r. zwrócił się do Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję i podjęcie działań, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Wskazaliśmy w piśmie, że do Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgłasza się bardzo dużo osób, które skarżą się na działania Oddziału we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy ilość osób zgłaszających się do naszej Izby, które skarżą się na działania Oddziału KOWR we Wrocławiu bardzo gwałtownie wzrosła, dlatego Zarząd podjął decyzję o skierowaniu do Ministra Rolnictwa pisma w tej sprawie. Wobec zarzutów, jakie zgłaszają skarżący nie można pozostać obojętnym, bo to m.in. przez pryzmat takich zastrzeżeń jest kształtowany obraz Krajowego Ośrodka, polityki rolnej państwa oraz samej osoby Ministra Rolnictwa. Z wieloma postulatami i zastrzeżeniami jakie zgłaszają do naszej Izby osoby skarżące się na działalność Oddziału we Wrocławiu Zarząd DIR nie może się nie zgodzić.

Czytaj więcej...

Postulaty DIR W/S Aspektów Istotnych Przy Przedłużaniu Umów Dzierżawy I Zapotrzebowania Na Grunty Uwzględnione Przez Dyrektora Generalnego W Warszawie

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 03.10.2017r. wystosował do Dyrektora Oddziału KOWR we Wrocławiu oraz Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie pismo, w którym wyraził swoje stanowisko, co należy uwzględniać przy rozpatrywaniu wniosków o przedłużenie umów dzierżawy oraz zapotrzebowaniu na grunty na danym terenie ze strony rolników indywidualnych. Zarząd wskazał, że każda umowa dzierżawy winna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym warunków gospodarowania w zależności od położenia nieruchomości.

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-01-16
USD 3,4190 +0,53%
EUR 4,1825 +0,31%
CHF 3,5428 +0,27%
GBP 4,7060 +0,34%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard