Członków Zespołu i zaproszonych gości powitała Bożena Kończak Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze. Otwarcia pierwszego posiedzenia Zespołu dokonał Prezes Zarządu DIR Leszek Grala, który również przywitał uczestników obrad. W krótkim wystąpieniu nawiązał do historii wieloletnich prób i wysiłków rolników jeleniogórskich i wałbrzyskich oraz ich organizacji, opracowania projektu ustawy górskiej wspierającej rolników produkujących w terenach górskich i podgórskich. Ponieważ problem ten nadal istnieje i narasta nasza aktywność jest ciągle potrzebna i niezbędna. Dlatego Walne Zgromadzenie DIR zadecydowało o powołaniu dwóch zespołów problemowych, czyli Zespołu ds. Rolnictwa Górskiego i Zespołu ds. Młodych Rolników.

Następnie przystąpiono do wyboru kierownictwa Zespołu. Na wniosek Prezesa Leszka Grali i Zarządu DIR jego Przewodniczącym został wybrany jednogłośnie Paweł Mazur z powiatu wałbrzyskiego, przewodniczący RP DIR w Wałbrzychu. Wiceprzewodniczącym wybrano pana Andrzeja Mitczaka z gminy Marciszów, delegata z powiatu Kamienna Góra, doświadczonego samorządowca i znanego rolnika hodowcę bydła mlecznego i mięsnego.

Po wyborach przewodnictwo obrad przejął przewodniczący Zespołu Paweł Mazur który zachęcał zebranych do aktywnej dyskusji. W dyskusji głos zabrali:
- Paweł Mazur - opisał swoje gospodarstwo oraz trudne warunkami produkcji w gminie Walim Podkreślił, że ustawa górska nie tylko wesprze rolników, ale również zachęci turystów którzy liczniej odwiedzają okolice zadbane i pielęgnowane. Apelował o zgłaszanie wniosków i propozycji nie tylko na naradach, ale również telefonicznie, także do terenowych biur DIR. Zaproponował odbycie kolejnego spotkania o charakterze roboczym pod koniec stycznia 2018 roku, między innymi na temat omówienia tych propozycji.
- Wiesław Mąka (Wałbrzych) wskazał na konieczność podejmowania działań wstrzymujących ucieczki mieszkańców z terenów górskich do miast. Powołał się na przykłady z Francji oraz stowarzyszenia „Wybrali Góry”. Wskazał, że samorząd rolniczy i inne organizacje rolnicze muszą być aktywne na każdym szczeblu, między innymi uczestniczyć w zespołach opracowujących propozycje strategii rozwojowych gmin, powiatów i województwa.
- Andrzej Mitczak (Kamienna Góra) wskazał, że w warunkach rolnictwa górskiego często lepsze warunki istnieją w wyższych partiach, a doliny gdzie się uprawia glebę i kosi mają bardzo zaniedbane rzeczki, strumyki, rowy co uniemożliwia dobre gospodarowanie.
- Mirosław Kaszkur (Jelenia Góra) mówił o dobrych przykładach i doświadczeniach gospodarstw górskich Niemiec i Austrii z których powinniśmy korzystać. Wymienił liczne przykłady.
- Andrzej Kozłowski (Złotoryja) nawiązał również do dobrych przykładów w/w krajów, gdzie rolnicy w górach wywalczyli więcej, ale nadal nie są zadowoleni i twierdzą że są tylko przykrym dodatkiem do turystyki. Nie spodziewa się szybkich sukcesów, ale starać się trzeba.
- Artur Bernatowicz (Świdnica) stwierdził, że musimy skutecznie docierać do decydentów i ich przekonywać. Bez naszego uczestnictwa o naszych sprawach będą decydować nie rolnicy, a to nie będzie dobre dla rolnictwa.
- Paweł Mazur i Bożena Kończak w kolejnych wystąpieniach podnieśli potrzebę współpracy z przedstawicielami nauki, gdzie już mamy sprzyjający klimat. Powinniśmy także inicjować tworzenie coraz silniejszego pro rolniczego lobby składającego się z ludzi nauki, wójtów, administracji powiatowej i wojewódzkiej.
- Elżbieta Ulatowska (Kłodzko) poparła propozycję tworzenia lobby zaznaczając, że mamy wielu sprawdzonych przyjaciół znających specyfikę rolnictwa dolnośląskiego i górskiego, z których doświadczeń powinniśmy szczególnie korzystać np. panowie Paweł Czyszczoń i Zbigniew Szczygieł.
Prezes Leszek Grala podkreślił, że musimy uczestniczyć w opracowywaniu planów i strategii na wszystkich szczeblach. Bez naszego udziału najczęściej zapomina się o potrzebach rolnictwa. Uczestniczymy w programie Zielona Dolina, dzięki czemu uwzględniono niektóre nasze wnioski. Wspomniał o znanej publikacji książkowej prof. Aleksandra Dobickiego na temat bydła mięsnego, która jest ciągle aktualna i potrzebna rolnikom. Szczególnie musimy być aktywni na szczeblu gminnym, gdyż tam jest najwięcej codziennych bolączek z którymi borykają się rolnicy i mieszkańcy wsi. Wnioskował o opracowanie naszego zbioru celów i wniosków, swoistego katechizmu rolnictwa górskiego, którym będziemy posługiwać się wszędzie gdzie można bronić naszych interesów.
- Andrzej Mitczak (Kamienna Góra) poparł wniosek Mirosława Kaszkura potrzeby częstszych wyjazdów szkoleniowo seminaryjnych do dobrych gospodarstw górskich Niemiec, Austrii i Czech. W gminie Kamienna Góra takie wyjazdy dały pozytywne rezultaty.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Zespołu Paweł Mazur podkreślił, że dyskusja była ciekawa i wartościowa, padły nowe propozycje, przypomniano wnioski nie zrealizowane, zaznaczył że ruszyła pozytywna burza mózgów, ale najważniejsza jest nasza aktywność dzięki której możemy być słyszani, widoczni i skuteczni.

Andrzej Kamiński

Kierownik Biura Terenowego w Jeleniej Górze

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-03-19
USD 3,4341 +0,37%
EUR 4,2176 +0,03%
CHF 3,6009 -0,05%
GBP 4,7982 +0,43%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol