Spotkanie otworzył Ryszard Borys Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Paweł Czyszczoń - Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, Jacek Sołtys Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych UMWD., Mirosław Kulesza – Dyrektor ARiMR OR we Wrocławiu, Paweł Kura Zastępca Dyrektora ARiMR OR we Wrocławiu, Ewa Pawelec - Dyrektor KRUS.

Na spotkaniu omówiono: działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresie obszarów wiejskich, zmienione przepisy o ubezpieczeniu rolników, aktualne programy wsparcia rolnictwa prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, projekt ustawy o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych, zasady wydawania rękojmi oraz opinii rolnikom, zasady wydzierżawiania nieruchomości z zasobu WRSP, procedurę wydawania opinii dla komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne w gospodarstwach rolnych oraz odstępstwo rolne – propozycje Agencji Nasiennej.

Temat dotyczący obszarów wiejskich omówił Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich. Powiedział między innymi o środkach finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań, a będą to: odnowa wsi, Spółki Wodne, Lokalne Grupy Działania. Poinformował też o tym, że od 1 stycznia 2018 roku wchodzą nowe przepisy Prawa Wodnego. Ulega likwidacji Zarząd Gospodarki Wodnej. Powstają „Wody Polskie”. Zadania poprzedniej instytucji przejmuje Wydział Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim.

W dalszej części głos zabrała Ewa Pawelec poinformowała, że funkcję Dyrektora w KRUS pełni od listopada 2016 roku. KRUS posiada 17 placówek, w których jest 47708 ubezpieczonych i 46141 świadczeniobiorców. Corocznie liczba ubezpieczonych spada średnio o około 2 tysiące osób. Rolniczy okres przejścia na emeryturę to 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Do końca bieżącego roku rolnicy którzy przepracowali: kobiety 30 lat ubezpieczonej pracy i posiadają 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Poinformowała, że ogólna liczba wypadków na przełomie III kwartałów spadła o 7 %. KRUS wysyła rolników na rehabilitacje do 5 Uzdrowisk w: Jedlcu, Iwoniczu, Świnoujściu, Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie.

Mirosław Kulesza – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu przedstawił krótką informację na temat działania tej instytucji, która zajmuje się finansowaniem rolnictwa. W bieżącym roku w oddziale dolnośląskim złożono 55016 wniosków obszarowych. Tak jak w ubiegłym roku będzie wypłacana wcześniej zaliczka w wysokości 70% należności, do końca listopada. Błędy w wypełnianych wnioskach są przyczyną opóźnienia wypłat. Podkreślił, że obszary rolników znajdujących się w obrębie „Natura 200” otrzymują wyższe dopłaty. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji zajmuje się dofinansowaniem rolnictwa zgodnie w zakresie dofinansowania hodowli bydła mlecznego i mięsnego, a także innych inwestycji w rolnictwie zgodnie z corocznie ustalanym naborem. Są to podstawowe wsparcia rolnictwa. Podkreślił, że dotychczasowa współpraca z Izba Rolniczą układa się bardzo dobrze. Prosił o zgłaszanie wniosków i uwag na złe działanie Biur Agencji.

Łukasz Opaliński - Mecenas omówił projekt Ustawy o Izbach Rolniczych, który złożył Poseł Jarosław Sachajko. Podkreślił, że zapisy w tym dokumencie są sprzeczne z działalnością Izb Rolniczych. Dokument ten jest identyczny jak ten złożony wcześniej. Pozbawia on między innymi wpływu 1% środków finansowych na działalność Izb Rolniczych. Założenia projektu zmieniają Ordynację Wyborczą na Członków Rad Powiatowych w znaczący sposób, który będzie stanowił duży wydatek finansowy na przeprowadzenie wyborów. To tylko wycinek z projektu Ustawy. Następnie przedstawił nowy obowiązek spoczywający na Zarządach Izb Rolniczych dotyczący wydawania opinii rolnikom, którzy są objęci egzekucją Komorniczą.

Kazimierz Jurkiewicz omówił sprawy związane z obrotem dokumentami, które zobowiązana jest wydać Izba Rolnicza w związku z obrotem nieruchomościami przez rolników, a są to:
- rękojmia dla osób pragnących nabyć nieruchomości, a nie są rolnikami przez 5 lat,
- opinia dla rolnika, który zamierza sprzedać grunty rolne, a przepisy prawa nakładają
obowiązek udokumentowania informacji o fakcie zbycia nieruchomości w terenie znajduje się grunt przeznaczony do zbycia.
Wszystkie zadania zostały opisane w opracowaniu, które jest też dostępne na stronie Internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Barbara Pajor poinformowała że: – od dnia 1 września 2017 r. przestała istnieć ANR oraz ARR w zamian za to powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), zarząd DIR zwrócił się do Lasów państwowych o dzierżawę użytków rolnych z zasobów leśnych przez rolników indywidualnych, niestety odpowiedź jest w tej sprawie negatywna. Barbara Pajor omówiła także okres dzierżawy nieruchomości z KOWR przez rolników oraz wysokość wadium do przetargów.  Co do zasady okres dzierżawy wynosi 10 lat jednak nie krócej niż 3 lata. Natomiast wysokość wadium została ustalona przez Dyrektora Generalnego maksymalnie do 5 tys. zł. Przedstawiła także wystąpienia Zarządu do Dyrektora KOWR, na które do chwili obecnej Zarząd Izby Rolniczej nie otrzymał odpowiedzi.

Łukasz Opaliński omówił zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 roku dotyczące zajęć komorniczych w gospodarstwach rolnych.

Franciszek Baranowski i Tadeusz Mochalski poinformowali zebranych o opłatach za odstępstwo rolne. Pan Franciszek Baranowski powiedział, że nie zmieniono zasad opłat na terenie UE, Agencja Nasienna proponuje by był podatek ryczałtowy np. 1 zł od ha. W roku bieżącym Agencja nie wysłała wniosku o zapłatę, a do 25 ha rolnicy byli zwolnieni z opłat.
Zgłaszane przez innych Przewodniczących Rad Powiatowych propozycje dotyczyły faktu aby zwiększyć dopłaty do materiału siewnego i płatności deminimis.

Henryk Kowalik odniósł się negatywnie do Agencji Nasiennej, jak to określił jest to prywatna spółka realizująca zadania państwowe, powinna przestać istnieć, a dofinansowanie powinni otrzymywać producenci.

Radosław Zysnarski opowiedział o pierwszych w Polsce wyborach Miss Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędą się 19 listopada 2017 roku w Legnicy.

Mirosław Kaszkur zwrócił uwagę, aby szkody łowieckie były mniejsze należy zmniejszyć ilość zwierzyny łownej w sposób czynny, a nie bierny tu muszą się włączyć Lasy Państwowe sami myśliwi sobie nie poradzą.

Henryk Kowalik zaproponował by zorganizować konferencję na temat nowego prawa wodnego – „Polskie wody” powstały by społeczeństwo obciążyć nowymi opłatami.

Na zakończenie głos zabrał Leszek Grala Prezes DIR we Wrocławiu, który podsumował spotkanie i podziękował wszystkim obecnym za przybycie.

Kazimierz Dobrowolski

Stanisław Kuśnierz

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

 

 

 

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli