Potrzebna interpretacja przepisów o szacowaniu szkód łowieckich

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Izby Rolniczej w Opolu wystąpił 25 kwietnia 2017 r. do Ministra Środowiska o pilne wydanie szczegółowej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272).

Czytaj więcej...

Zarząd DIR w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 29 marca 2017 r. projektu porozumienia pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pragnie zauważyć, że nie może ono zastąpić oczekiwanego w środowisku rolniczym szybkiego wdrożenia znowelizowanej Ustawy – Prawo łowieckie. Oczekujemy działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. poprzez zapewnienie odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości objętej obwodem łowieckim, wzmocnienia nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadzenia nowych rozwiązań do systemu szacowania strat i wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Czytaj więcej...

Wniosek o rzetelne dane w rocznych planach łowieckich.

Prezes Leszek Grala w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o zobligowanie kół łowieckich do podawania w rocznych planach łowieckich rzetelnych danych dotyczących liczby zwierząt łownych planowanych do odstrzału, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie rozmiaru szkód wyrządzanych przez te zwierzęta w uprawach i płodach rolnych, jak również wysokości odszkodowań wypłacanych przez koła łowieckie.

Czytaj więcej...

Opinia do projektu zmiany ustawy – Prawo łowieckie autorstwa klubu Kukiz'15.

 

W odpowiedzi na pismo Kancelarii Sejmu przesyłające projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez klub Kukiz’15, samorząd rolniczy w dniu 1 grudnia 2016 r. przekazał swoje uwagi.

Czytaj więcej...

DIR w sprawie zaniżania przez koła łowieckie danych dotyczących liczby zwierząt łownych

Podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w naszym kraju są roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Roczne plany łowieckie sporządzane są na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego zwany rokiem gospodarczym. W trybie zatwierdzania rocznych planów łowieckich biorą udział nadleśniczowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a w szczególnych przypadkach dyrektorzy parków narodowych oraz zarządzający rybackimi obrębami hodowlanymi. 

Czytaj więcej...

Prezes

Czas biegnie... Czytaj więcej->

kwiecień 2017
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-04-28
USD 3,8696 -0,21%
EUR 4,2170 -0,30%
CHF 3,8951 -0,27%
GBP 5,0021 +0,09%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marian, Katarzyna, Jakub