Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że do 28 lutego 2018 roku, przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

KRUS w zależności od miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, przekaże również właściwe dane do Urzędu Skarbowego, a w przypadku osób mieszkających poza Polską, do urzędu skarbowego zajmującego się sprawami opodatkowania osób zagranicznych.

Z danych KRUS wynika, że w zdecydowanej większości osób zostanie wystawiony PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę.

Osoba, które nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego, a wyliczony przez KRUS podatek będzie podatkiem należnym za rok 2017.

Istnieje możliwość, aby emeryt skorzystał ulgi podatkowej, bądź rozliczył się z podatkiem razem z małżonkiem lu dzieckiem (dotyczy osób samotnych)

Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną).

Należy pamiętać jednak, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 r. W zeznaniu należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2017 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za rok 2017 gdy:

- w ciągu 2017 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,

- kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,

- kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2017 r.),

- którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Źródło: okiemrolnika.pl

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-03-19
USD 3,4341 +0,37%
EUR 4,2176 +0,03%
CHF 3,6009 -0,05%
GBP 4,7982 +0,43%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol